Välkommen till Tåtorps Café &Logi Göta kanal 
STF vandrarhem  mellan Vänern och Vättern!